Клиенти

Клиентите на Петков и партньори са стабилни и утвърдени компании в частния и публичен сектори, работещи предимно в отраслите производство, добивна промишленост, строителство, туризъм, специализирани и здравни услуги.

Петков и партньори работи с клиенти, които разбират и оценяват стойността на безпристрастното и обективно становище, предоставено от хора, които имат абсолютен ангажимент да предоставят висококачествени услуги .

Нашият подход към споделяне на знания, включително и между различни професионални дисциплини, е проектиран да помага на клиентите ни да бъдат в течение с последните промени в индустрията, пазара и регулативните норми. Сериозното внимание, което обръщаме на отделните икономически сектори, ни осигурява важни разбирания за бизнеса, които се отразяват в работата ни с клиенти. Това ни снабдява с разбиране за предизвикателствата пред клиентите ни и за конкурентните и регулаторни среди, в които те оперират, както и подобрява адекватността и качеството на комуникацията с клиенти.