За нас

Петков и Партньори ООД е сред водещите дружества в България, специализирано в предоставянето на качествени професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите. Ние работим в сътрудничество с нашите клиенти, като им помагаме да ограничават рисковете и да се възползват от възможностите, които се откриват пред техния бизнес. Нашата основна цел е да бъдем възприемани от клиентите като партньор, който им съдейства за решаването на финансови, счетоводни и данъчни проблеми. Помагаме на нашите клиенти да постигнат целите си като демонстрираме: