Счетоводни услуги

Експертният счетоводен екип на Петков и партньори включва професионалисти в областта на счетоводството с дълбоки познания и богат практически опит, гарантиращи изготвянето на достоверни финансови отчети, отразяващи вярно и честно финансовото и имуществено състояние на клиентите. Ние Ви предлагаме прецизна и качествена работа, с помощта на която ще можете да вземате информирани и навременни решения за управлението на Вашият бизнес.

Петков и партньори, предоставя пълен спектър от счетоводни услуги:

  • Създаване на системи за счетоводно отчитане, съобразени с потребностите и изискванията на нашите клиенти;
  • Създаване и поддържане на цялостната счетоводна система на предприятието;Предоставяне на счетоводни консултации;
  • Изготвяне на счетоводни отчети;
  • Администриране на персонала.