Финансови анализи и консултации

Бизнесът по същество е поредица от решения, много от които могат да изградят или разрушат една организация. Всички решения имат потенциал да повлияят на ефективността на организациите и на тяхната конкурентноспособност. Съобразните и навременни решения са резултат от точна и надеждна управленска информация, внимателни и задълбочени анализи и реалистична оценка на риска. Независимо дали Вашият фокус е върху трансформирането на Вашият бизнес или върху поддържане производителността и надграждане на постиженията Ви, ние можем да Ви помогнем да подобрите производителността и ефективността чрез изследване на всички аспекти на Вашият бизнес – от централното управление и бизнес процесите до бъдещите насоки и възможности за разтеж.

Напълно интегрираните услуги, свързани с финансово консултиране, които предлагаме включват:

  • разработване на бизнес планове;
  • анализ и оценка на цели предприятия, инвестиционни проекти, SWOT анализ;
  • консултации при изграждане на вътрешно контролна среда;
  • Due Diligence;
  • консултации при сливания и придобивания;
  • други финансово-икономически консултации и анализи;